Aktualności

zmiana numeru konta bankowego

16/01/2019 08:34
Informujemy, że nastąpiła zmiana numeru konta bankowego
Śl. ZPN Podokręg Bytom.
Wszelkich wpłat należy dokonywać na konto:
PKO BP SA Oddział 1 w Katowicach
nr 13 1020 2313 0000 3002 0605 8665