21/02/2019 10:00

22 lutego odwołany dyżur biura Podokręgu !!!

Informujemy, 
że w piątek 22. lutego br. podokręg będzie nieczynny
z powodu prac remontowych.
 
Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie 
lub drogą e-mailową.
15/02/2019 10:25

Składka członkowska Śl. ZPN za rok 2019

Informujemy kluby o konieczności wpłacenia

składki członkowskiej Śl. ZPN za 2019 w kwocie 120,00 zł.

Wpłatę należy przelać na konto

PKO BP SA Oddział 1 w Katowicach

nr 13 1020 2313 0000 3002 0605 8665

lub uiścić bezpośrednio w kasie Podokręgu

w terminie do końca marca br.

16/01/2019 09:44

Uchwała Zarządu Śląskiego WZ LZS - składka na rok 2019

Uchwała Zarządu Śląskiego WZ LZS z dnia z dnia 12 grudnia 2018 roku

 Na podstawie § 32 pkt 4 statutu Zarząd Śląskiego WZ LZS uchwala na rok 2019 składkę członkowską w wysokości:
  •  Kluby sportowe – 600,00 zł
  •  Uczniowskie Kluby Sportowe – 400,00 zł
 Składkę należy wpłacać na konto PKO BP S.A. II O/K-ce 63 1020 2313 0000 3102 0148 0383 lub w kasie Śląskiego WZ LZS do 30 marca 2019 roku.
 
Uwaga!
 
W ramach składki członkowskiej klub ma zabezpieczone ubezpieczenie w PZU S.A. na terenie kraju od następstw nieszczęśliwych wypadków osób związanych z kulturą fizyczną oraz OC w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. dla organizatorów imprez sportowych organizowanych w zakresie działalności statutowej w okresie od stycznia do grudnia 2019r. Istnieje również możliwość pomocy ze strony WZ LZS przy organizacji imprez sportowych, udziału w zawodach, doposażenia w sprzęt sportowy, usługach transportowych, współorganizacji obozów sportowych w ramach możliwości finansowych Zrzeszenia.
Po opłaceniu składki prześlemy klubowi polisę ubezpieczeniową oraz dowód wpłaty.
 
      Uprzejmie informujemy, że na podstawie Statutu Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe § 20 pkt. 2 w przypadku niepłacenia składki członkowskiej przez czas dłuższy niż 1 rok następuje skreślenie Klubu z listy członków Śl. WZ LZS.
 
Prezes Zarządu
 
Andrzej Sadlok 
16/01/2019 08:34

zmiana numeru konta bankowego

Informujemy, że nastąpiła zmiana numeru konta bankowego
Śl. ZPN Podokręg Bytom.
Wszelkich wpłat należy dokonywać na konto:
PKO BP SA Oddział 1 w Katowicach
nr 13 1020 2313 0000 3002 0605 8665
9/01/2019 08:24

Dyżury biura podokręgu

Informujemy, że dyżury biura Podokręgu zostaną wznowione 25. stycznia br. i do momentu rozpoczęcia rozgrywek będą odbywać się w piątki w godz. 15.00 - 17.30.
W razie potrzeby prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny