Historia Podokręgu Bytom Śląskiego ZPN


Wydział Gier i Dyscypliny:
– Eugeniusz Matejczyk- Przewodniczący
– Adam Mysiak- Zastępca Przewodniczącego
– Andrzej Kaznowski- Sekretarz
– Wojciech Garbaciak- Weryfikator klasy ,,B”
– Waldemar Pawlicki- Weryfikator klasy ,,A”
– Wojciech Bomba- Weryfikator Trampkarzy
– Alojzy Judas- Weryfikator Juniorów

Bardzo ważne ogniwo w strukturze związku stanowi Wydział Gier i Dyscypliny, który tworzony jest z wyborem nowych władz podokręgu. Wydział ten jest organem wykonawczym Podokręgu Bytom do prowadzenia rozgrywek w podokręgu. Przewodniczącego, jego zastępcę oraz pozostałych członków tj. weryfikatorów rozgrywek, powołuje zarząd podokręgu.

Do kompetencji Wydziału Gier i Dyscypliny należą:
– Prowadzenia rozgrywek wszystkich szczebli będących w gestii podokręgu
– Uprawniania zawodników do poszczególnych klas rozgrywkowych
– Opracowaniu terminarza rozgrywek
– Przyjmowania i rozpatrywania protestów
– Nakładanie kar zarówno na zawodników jak i na kluby piłkarskie

Wydział Szkolenia:
– Artur Maligłówka- Przewodniczący
– Eugeniusz Karwat- Sekretarz
– Piotr Wacławik- Członek
– Grzegorz Warcaba- Członek
– Jan Górski- Koordynator

Kolejnym ważnym organem działający w strukturach Podokręgu Bytom powołanym przez Zarząd Podokręgu jest Wydział Szkolenia.


Do kompetencji Wydziału Szkolenia należy:
– powoływanie kadry młodzieżowej do reprezentowania podokręgu, biorących udział w rozgrywkach pomiędzy podokręgami jak również w różnego rodzaju turniejach
– pomoc oraz ocena pracy szkoleniowej w klubach
– organizacji narad o tematyce szkoleniowej
– realizacji ustalonych przez Polski Związek Piłki Nożnej i Śląski Związek Piłki Nożnej głównych kierunków oraz wytycznych szkolenia w piłce nożnej.

Celem działania Podokręgu Bytom Śl. Z.P.N jest prowadzenie rozgrywek klasy ,,A” i klasy ,,B” – seniorów, juniorów, trampkarzy i o Puchar Polski na szczeblu podokręgu. Do najważniejszych zadań poszczególnych struktur Podokręgu Bytom należą :

• Kolegium Sędziów – obsada zawodów
• Wydział Gier i Dyscypliny – prowadzenie rozgrywek
• Wydział Szkolenia – prowadzenie szkolenia trenerów.

Zmiany organizacyjne Podokregu Bytom

W drugim półroczu 2013 roku nastąpiły zmiany organizacyjne i osobowe w działalności Podokregu Bytom Śl.ZPN wynikające ze statutu Ślaskiego Związku Piłki Nożnej oraz z uchwał Zarządu Podokręgu Bytom.

Obecne władze Podokręgu Bytom Śl.ZPN:

Zarząd
1. Krzysztof Seweryn Prezes
2. Julian Rakoczy Wiceprezes d/s organizacyjnych ; Sekretarz
3. Jerzy Pakos Wiceprezes d/s finansowych
4. Ireneusz Chałat Współpraca z klubami Śl.ZPN
5. Damian Bartyla Współpraca z samorządami
6. Piotr Budzisz Informatyzacja; pozyskiwanie sponsorów
7. Henryk Kornaś Przewodniczący Kolegium Sędziów
8. Artur Maligłówka Przewodniczący Wydziału Szkolenia
9. Eugeniusz Matejczyk Przewodniczący Wydzialu Gier
10. Tomasz Wyszyński Współpraca z Zarządem Wojewódzkim LZS
11. Piotr Zorzycki Przewodniczący Komisji Odznaczeń

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18