Historia Podokręgu Bytom Śląskiego ZPN

Komisja Rewizyjna:
– Henryk Bryzek- Przewodniczący
– Paweł Grabowski- Wiceprzewodniczący
– Andrzej Kretek- Sekretarz

Komisja Rewizyjna Podokręgu Bytom 2012 (Stoją od Lewej: Paweł Grabowski, Henryk Bryzek, Andrzej Kretek)

Komisja Rewizyjna Podokręgu Bytom 2012
(Stoją od Lewej: Paweł Grabowski, Henryk Bryzek, Andrzej Kretek)

Kolegium Sędziów:
– Henryk Kornaś- Przewodniczący
– Zygmunt Janoszka- V-ce Przewodniczący ds. Organizacyjnych
– Jacek Klica- V-ce Przewodniczący ds.Szkolenia
– Grzegorz Muszczak- Sekretarz
– Jakub Kołodziejczyk- Referent ds. Szkolenia
– Piotr Lasyk- Referent ds. Kard młodzieży
– Leszek Osial- Referent ds. Finansowych
– Piotr Smaczny- Referent ds. Obserwacji
– Sławomir Sobiesiak- Referent Obsady
– Waldemar Sobotka- II Referent Obsady
– Franciszek Zięba- Referent ds. Dyscypliny

Wydział Sędziowski Podokręgu Bytom 2012 ( Stoja od lewej: Jacek Klica, Grzegorz Muszczak, Piotr Smaczny, Zygmunt Janoszka, Franciszek Zięba, Henryk Kornaś, Jakub Kołodziejczyk, Waldemar Sobotka, Leszek Osial, Piotr Lasyk)

Wydział Sędziowski Podokręgu Bytom 2012
( Stoja od lewej: Jacek Klica, Grzegorz Muszczak, Piotr Smaczny, Zygmunt Janoszka, Franciszek Zięba, Henryk Kornaś, Jakub Kołodziejczyk, Waldemar Sobotka, Leszek Osial, Piotr Lasyk)

Kolegium Sędziów realizuje swe cele i zadania poprzez:
– Prowadzenie dokumentacji osobowej sędziów.
– Występowanie z wnioskami do Zarządu Podokręgu o zatwierdzenie listy sędziów do prowadzenia zawodów na szczeblu podokręgu jak również obserwatorów zawodów piłkarskich.
– Zapewnienie obsady Sędziowskiej do prowadzenia zawodów piłki nożnej na wszystkich szczeblach rozgrywek tj. podokręgu, okręgu oraz szczebla centralnego.
– Czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu moralnego wśród sędziów.
– Organizowanie kursów szkoleniowych dla sędziów oraz prowadzenia szkoleń w klubach piłkarskich.

Aktualny stan sędziów – 163 sędziów rzeczywistych, 21 próbnych.
1 sędzia II Ligi
2 sędziów III Ligi
3 sędzi IV Ligi
6 sdziów V Ligi
1 sędzina Ekstraliga Kobiet.

Pozostali sędziowie prowadzą zawody na szczeblu Podokręgu Bytom wszystkich klas rozgrywkowych prowadzonych przez Podokręg, oraz są asystentami na wyższych szczeblach Okręgu.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18