Historia Podokręgu Bytom Śląskiego ZPN

Dnia 16.04.2012 odbyło się ,,Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze” Podokręgu Bytom Śl. ZPN na którym wybrano nowe władze w składzie :

– Bartyla Damian
–  Budzisz Piotr
– Chałat Ireneusz
– Gambiec Czesław (zmarł 23.03.2013)
– Kornaś Henryk
– Maligłowka Artur
– Matejczyk Eugeniusz
– Pakos Jerzy
– Rakoczy Julian
– Seweryn Krzysztof – Prezes Podokręgu Bytom
– Wyszyński Tomasz
–  Zorzycki Piotr

Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranych władz odbytym 15.05.2012r. ukonstytuował się Zarząd Podokręgu Bytom Śl. ZPN w składzie :

– Krzysztof Seweryn- Prezes
– Julian Rakoczy- Wiceprezes ds. organizacyjnych
– Jerzy Pakos- Wiceprezes ds. finansowych
– Ireneusz Hałas- Sekretarz
– Eugeniusz Matejczyk- Przewodniczący Wydziału Gier i Dyscypliny.
– Artur Maligłówka- Przewodniczący Wydziału Szkolenia
– Henryk Kornaś- Przewodniczący Kolegium Sędziów
– Damian Bartyla- Współpraca z Samorządami
– Piotr Budzisz- Pozyskiwanie środków finansowych i inf.
– Czesław Gambiec- Komisja ds. Licencji Klubowych, Współpraca z Klubami Sportowymi, Ludowymi Klubami Sportowymi
– Piotr Zorzycki- Komisja Odznaczeń i Wyróżnień
– Tomasz Wyszyński Współpraca z klubami i LKS-ami

 Zarząd Podokręgu Bytom 2012 (Górny rząd Stoją od Lewej: Czesław Gambiec, Henryk Kornaś, Piotr Budzisz, Artur Maligłówka, Piotr  Zorzycki, Eugeniusz Matejczyk, Tomasz Wyszyński, Julian Rakoczy, Krzysztof Seweryn, Ireneusz Chałat)

Zarząd Podokręgu Bytom 2012
(Górny rząd Stoją od Lewej: Czesław Gambiec, Henryk Kornaś, Piotr Budzisz, Artur Maligłówka, Piotr
Zorzycki, Eugeniusz Matejczyk, Tomasz Wyszyński, Julian Rakoczy, Krzysztof Seweryn, Ireneusz Chałat)

Zarząd Podokręgu Bytom 2012
Zarząd jest organem władzy podokręgu w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Delegatów Klubów Sportowych. Zarząd składa się z 12 członków w tym prezesa, który odbywa swe posiedzenia przynajmniej raz w miesiącu oraz:

– zarządza majątkiem i funduszami podokręgu
– zwołuje walne Zebranie Delegatów
– zatwierdza zmiany wewnątrz struktur podokręgu
– kieruje całokształtem działalności podokręgu
– uchwala plany działalności i plany finansowe

Ponadto członkowie Zarządu Podokręgu Bytom
– współpracują z Klubami Sportowymi i Ludowymi Klubami Sportowymi
– wykonują inne obowiązki nakładane bezpośrednio przez Prezesa Podokręgu Bytom, Prezydium Zarządu względnie Zarząd Podokręgu Bytom.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18