Wykaz kartek z extranetu (stan na 20.09.2017)

Kategoria: Komunikaty i informacje WG

Wykaz kartek z extranetu stan na 20.09.2017 r:

Klasa A – Jesień

Klasa B – Jesień

Liga Juniorów (A1) – Jesień

IV Liga Okręgowa Juniorów Młodszych (B1) – Jesień