Jubileusze klubów Podokręgu Bytom Śl.ZPN obchodzone w 2013

Kategoria: Jubileusze

16 lipca 2013 – 30-lecie działalności LKS Żyglin
31 sierpnia 2013 – 40-lecie działalności LKS Tęcza Zendek
29 listopada 2013 – 60-lecie działalności TS Gwarek Tarnowskie Góryzyglin[1]Ludowy Klub Sportowy Żyglin

Pierwsza zachowana wzmiaka o Żyglinie pochodzi z 1384 roku. W parafii żyglińskiej można przeczytać, iż kościół parafialny w Żyglinie w powiecie bytomskim został wybudowany 7 września 1253 roku, co świadczyłoby o istnieniu tu starszej osady, w której wypalano żyglinę czyli rudę.

Pierwsze wzmianki o sporcie w Żyglinie pochodzą z 1912 roku, kiedy to wybudowano szkołę, w której uprawiano gry ruchowe m.in. bardzo popularnego na Śląsku palanta. Pierwsze próby powołania i założenia klubu sportowego w Żyglinie były podejmowane już w latach 60-tych ubiegłego wieku, kiedy to istniała gmina Żyglin. Na przełomie lipca i sierpnia 1983 roku dochodzi do spotkania organizacyjnego mającego na celu powołanie klubu sportowego. Głównymi pomysłodawcami tej inicjatywy byli:Emil Til, Andrzej Drzyźla, Jerzy Horzela i Waldemar Krawiec.

Klub został powołany 11.sierpnia 1983 roku, a prezesem został Eugeniusz Gulba. Została zgłoszona drużyna do rozgrywek Klasy B Podokręgu Bytom. Pierwszy mecz rozegrała na boisku „Pioniera” Wilkowice, ulegając 1:10. Drużyna po czterech latach gry w Klasie B w sezonie 1986/87 awansowała do Klasy A. W następnych latach następują spadki i awanse. Obecnie LKS Żyglin występuje w bytomskiej Klasie A.

zendek
Ludowy Klub Sportowy Tęcza Zendek

Ludowy Klub Sportowy Tęcza Zendek powstał 25 kwietnia 1973 roku. W skład komitetu założycielskiego wchodzili: Damian Janas, Jan Merta, Kazimierz Czapla, Narcyz Szydło i Antoni Czernikarz. Pierwszym prezesem został Damian Janas. W 1973 roku drużyna została zgłoszona

do rozgrywek prowadzonych przez Podokręg Bytom do Klasy B. W sezonie 1994/95 drużyna uzyskała awans do Klasy A. Drużyna wystepowała w Klasie A przez trzy sezony, by potem ponownie znaleźć się w Klasie B. Huśtawka wyników Zendka trwa przez kilka sezonów, raz spadek, raz awans. Obecnie LKS Tęcza Zendek posiada dwie drużyny seniorów: jedną w Klasie A, drugą w Klasie B.

gwarek_tarnowskiegory[1]
Towarzystwo Sportowe Gwarek Tarnowskie
Góry

Protoplastą Towarzystwa Sportowego Gwarek było założone w 1953 roku koło sportowe „Górnik” działające przy Tarnogórskiej Fabryce Urządzeń Górniczych Tagor. Klub należał do federacji Górnik. Pierwszym prezesem byl Eugeniusz Osowski. W 1996 roku patronat nad klubem przejęły zakłady pracy działające na terenie Tarnowskich Gór. Wówczas nastąpiła zmiana nazwy na „Międzyzakładowy Klub Sportowy Gwarek”. Do 1979 roku piłkarze rozgrywali mecze przy ulicy Cebuli, by następnie przenieść się na obecne obiekty przy ulicy Mickiewicza-Wojska Polskiego.

Od czasu powolania Podokręgu Bytom w 1957 roku pilkarze rozgrywali swe mecze w Klasie B, by później awansować do Klasy A . W sezonie 1968/69 awansują do Klasy Okręgowej. Drużyna przez następne lata balansowała pomiędzy Klasą A a Klasą Okręgową. Obecnie TS Gwarek Tarnowskie Góry posiada dwie drużyny seniorów: pierwszą w IV lidze, natomiast drugą w Klasie A Podokręgu Bytom.