Dyżur tylko do godz. 18.00

Kategoria: Komunikaty i informacje Zarządu

Informujemy, że w najbliższy piątek 12. maja br.

dyżur biura Podokręgu odbędzie się wyjątkowo w godzinach 1400 – 1800

Kontakt e-mailowy i telefoniczny na bieżąco.