Wykaz kartek z extranetu (stan na 10.05.2017)

Kategoria: Komunikaty i informacje WG

UWAGA:

Jeżeli zmiana barw klubowych po rundzie jesiennej nastąpiła na tym samym szczeblu rozgrywek, to zawodnik w dalszym ciągu posiada w rejestrze tę samą liczbę żółtych kartek, które posiadał dotychczas. Natomiast gdy ten zawodnik przeszedł do klasy wyższej lub niższej, to kartki żółte, które otrzymał w poprzednim klubie, nie podlegają rejestracji w nowej drużynie. Jeżeli na zawodniku ciążył obowiązek odbycia kary dyscyplinarnej, to musiał ja odbyć w całości w nowym klubie.

Poniższe zestawienie nie pokazuje zsumowanych kartek zawodnika z dwóch klubów (jesienią grał w klubie X, a wiosną gra w klubie Y) tej samej klasy rozgrywkowej.

Wykaz kartek z extranetu – stan na 10.05.2017 r.:

Klasa A – Cały sezon

Klasa B – Cały sezon

Liga Juniorów (A1) – Cały sezon

IV Liga Okręgowa Juniorów Młodszych (B1) – Runda wiosenna

III Liga Wojewódzka Juniorów Młodszych (B1) – Runda wiosenna