LICENCJE KLUBOWE – KOMUNIKAT !

Kategoria: AktualnościKomunikaty i informacje ZarząduLicencje klubowe

Kluby Podokręgu Bytom prosimy o dostarczenie kompletnej dokumentacji o przyznanie licencji na sezony 2017/18 i 2018/19.

Opłatę licencyjna 200,- dla klubów  klasy A i B należy wpłacać na konto Śl. ZPN w Katowi cach (kopie potwierdzenia wpłaty należy załączyć do dokumentacji) Konto: PKO BP III O/Katowice nr  97 1020 2313 0000 3502 0119 9827.

Kluby, które uczestniczą tylko w rozgrywkach młodzieżowych są z opłaty zwolnione.

Wyciąg z właściwego rejestru sądowego lub ewidencji prowadzonej przez starostę zawierający dane dotyczące formy prawnej klubu oraz aktualnego składu osobowego jego władz powinien nosić datę z 2017.

Dokumentację należy składać w Podokręgu do dnia 19.05.2017r.

W razie pytań proszę o kontakt pod numer telefonu – 608 649 471 Tomasz Wyszyński.

1.Wykaz dokumentów, które należy dostarczyć, aby uzyskać licencję klubową na sezony 2017/18 i 2018/19:

  1. Wniosek (druki licencyjne) – do pobrania TUTAJ
  2. KRS lub wyciąg z rejestru administracyjnego
  3. Umowa na korzystanie z obiektu sportowego
  4. Aktualny protokół weryfikacji boiska
  5. Kopia licencji trenera pierwszego zespołu
  6. Potwierdzenie wpłaty
  7. Ankieta Klubowa – do pobrania TUTAJ

2.Komplet druków licencyjnych dostępny jest na stronie Śl. ZPN Katowice lub dołączonych załącznikach.

  1. Podręcznik licencyjny – do pobrania TUTAJ
  2. Załącznik do podręcznika licencyjnego – do pobrania TUTAJ