Historia Kolegium Sędziów

Kategoria: Biogramy, statystyki, ciekawostki

Kolegium Sędziów

Na początku gry w piłkę nożną uczestnicy zwykle sami decydowali o tym, co było sprawiedliwe a co nie. Człowiek z gwizdkiem pojawił się dopiero, kiedy stało się jasne, że ludzie uczestniczący w grze nie byli w stanie sami poradzić sobie z podejmowaniem decyzji.

Piłka nożna jako najpopularniejsza gra na świecie jest przedmiotem licznych sporów, problemów i kontrowersji związanych z dużą ilością jak i różną interpretacją jej poszczególnych elementów. Biorąc pod uwagę szybkość rozwoju tej dyscypliny, obecny sposób prowadzenia gry znacznie odbiegający od gry sprzed kilkunastu czy choćby sprzed kilku lat a ponadto dodając świadomość obecności na trybunach i przed telewizorami setek tysięcy, często milionów kibiców, łatwo uświadomić sobie jak ważną rolę spełnia i jaką odpowiedzialnością jest obarczony sędzia zawodów.

W 1921 roku zostały w Polsce opracowane pierwsze przepisy gry w piłkę nożną. Opracowania dokonał dr Jan Weyszenff.

Wydział Sędziowski zwany od 2004 roku „Kolegium Sędziów” (powrócono do pierwotnej nazwy tj. Polskiego Kolegium Sędziów) jest organem wykonawczym Podokręgu Bytom Śl. ZPN., kierującym sędziami piłkarskimi działającymi na obszarze podokręgu.

Przewodniczącego i jego skład osobowy zarządu powołuje i zatwierdza zarząd podokręgu.

Kolegium sędziów realizuje swoje cele i zadania poprzez:

  • Prowadzenie dokumentacji sędziów.
  • Występowanie z wnioskami do zarządu podokręgu o zatwierdzenie listy sędziów do prowadzenia zawodów na szczeblu podokręgu.
  • Zapewnienie obsady sędziowskiej do prowadzenia zawodów piłki nożnej na wszystkich szczeblach rozgrywek tj. podokręgu, okręgu oraz centralnym.
  • Czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu moralnego wśród sędziów.
  • Organizowanie kursów szkoleniowych dla sędziów oraz prowadzenie szkolenia w klubach sportowych.

Kolegium sędziów Podokręgu Bytom Śl. Z. PN.

22 stycznia 1957 roku powołano Kolegium Sędziów w składzie:

Warzecha Piotr                       – Przewodniczący

Musiolik Zygmunt                 – Z-ca Przewodniczącego

Gruszecki Stanisław               – Sekretarz

Wieczorek Franciszek            – Referent Obsady

Krzemień Franciszek              – Referent Szkolenia

Łotuszka Stanisław                – Skarbnik

W okresie 50-lat działalności w szeregach Kolegium Sędziów było szereg wspaniałych sędziów, oddanych działaczy i wychowawców młodych kadr sędziowskich, do których należą:

Bartyla Damian, Heber Jan, Iwanek Zenon, Jerominek Walenty, Janoszka Zygmunt, Książek Karol, Krzemień Franciszek, Kluba Gerard, Kruczkowski Wacław, Kachel Paweł, Kornaś Henryk, Kowal Marek, Labus Jan, Lesz Joachim, Łasica Jerzy, Musiolik Zygmunt, Noch Augustyn, Osial Leszek, Podhajecki Zbigniew, Probierz Henryk, Rajchman Paweł, Rakoczy Julian, Szumilas Roman, Smaczny Piotr, Sobotka Waldemar, Samson Józef, Stroba Piotr, Senderski Józef, Trembaczowski Erwin, Warzecha Piotr, Wieczorek Franciszek, Wyląg Eugeniusz, Zięba Franciszek.

Konopka Edward, który pełnił funkcję Prezesa Kolegium Sędziów OZPN Katowice w latach 1995-1999

Wielu sędziów Kolegium Sędziów prowadziło zawody szczebla centralnego tj. I i II Ligi a do nich należeli:

Buksza Stanisław, Ćwięk Jan, Konopka Edward, Krawczyk Franciszek, Kruczkowski Wacław, Łasica Jerzy, Moszkowicz Tadeusz, Nowaczek Bogusław, Olejak Rudolf, Szymała Zbigniew, Smaczny Piotr, Trzeja Marian, Samson Józef Wieczorek Franciszek, Musiolik Zygmunt, Wyląg Eugeniusz, obecnie Kowal Marek.

Działalność bytomskich sędziów nie skupia się wyłącznie na prowadzeniu zawodów piłkarskich. Wielu obecnych sędziów to byli piłkarze, którzy z powodzeniem biegali po boiskach piłkarskich. To głównie dzięki nim od wielu lat przy Kolegium Sędziów funkcjonuje drużyna piłkarska, która bierze udział w licznych turniejach piłkarskich. Od 1995 roku na stałe do kalendarza Śląskiego Związku Piłki Nożnej weszły „Halowe Mistrzostwa Śląska w Piłce Nożnej Sędziów”, w których występują reprezentacje poszczególnych podokręgów. Kolegium Sędziów Podokręgu Bytom od początku tej imprezy zawsze stanowił jedną z czołowych postaci. Najlepszy występ w historii mistrzostw bytomscy sędziowie zanotowali w 2000 roku bezapelacyjnie pokonując wszystkich rywali. Nagrodą za ten spektakularny sukces była możliwość zorganizowania kolejnych mistrzostw, które odbyły się w hali sportowej Szombierki Bytom w 2001 roku. Tym razem nawet ściany nie pomogły bytomskim sędziom i ostatecznie zajęli dopiero III-cie miejsce.

Dobre wyniki w rozgrywkach „Halowych Mistrzostw Śląska Sędziów w Piłce Nożnej” drużyny bytomskiej przyczyniały się do powoływania do reprezentacji śląskich sędziów na „Halowe Mistrzostwa Polski Sędziów w Piłce Nożnej” piłkarzy sędziów z Bytomia.

Miejsca medalowe bytomskich sędziów w „Halowych Mistrzostwach Śląska Sędziów w Piłce Nożnej”:

2000 rok – I miejsce

2001 rok – III miejsce

2004 rok – III miejsce

2005 rok – III miejsce

Najczęściej w reprezentacji sędziów grali:

Bartyla Damian, Chudy Zenon, Czernachowski Marek, Czudaj Mariusz, Gorka Arkadiusz, Groticki Michał, Fabisiak Mariusz, Kania Michał, Kłosiński Marcin, Kołodziejczyk Jakub, Kretek Wojciech, Kowal Marek, Lasyk Piotr, Orzeszek Dariusz, Pietraszewski Przemysław, Smaczny Sławomir, Sobiesiak Sławomir, Til Zbigniew, Trzeja Marian, Wyląg Eugeniusz, Zając Cezariusz.

Etatowym kierownikiem drużyny był Franciszek Zięba.

Rok 2006

Stan sędziów Kolegium Sędziów Podokręgu Bytom Śl. ZPN.

sędziowie rzeczywiści           158

sędziowie próbni                   30

razem                          188

Najwyższe odznaczenia nadawane przez Polski Związek Piłki Nożnej dla sędziów piłki nożnej to tytuły: Sędzia Honorowy, Sędzia Zasłużony.

Godność „Sędziego Honorowego” posiada 13- tu bytomskich sędziów, oto oni:

Kluba Gerard, Konopka Edward, Kornaś Henryk, Kruczkowski Czesław, Kruczkowski Wacław, Lesz Joachim, Probierz Henryk, Rakoczy Julian, Senderski Józef, Skrzypiec Henryk, Stroba Piotr, Szumilas Roman, Trembaczowski Erwin.

Godność „Sędziego Zasłużonego” posiada 21 bytomskich sędziów, a mianowicie: Gawliczek Wincenty, Hakuba Ignacy, Iwanek Zenon, Janoszka Zygmunt, Kachel Paweł, Kołodziejczyk Stanisław, Kowal Marek, Malkowski Stefan, Minkler Franciszek, Nawara Jerzy, Noch Augustyn, Nowaczek Bogusław, Olejak Rudolf, Oracz Ryszard, Osial Leszek, Seńczuk Lesław, Smaczny Piotr, Sobotka Waldemar, Widera Henryk, Wyląg Eugeniusz, Zięba Franciszek.

Najwięcej zawodów piłki nożnej przeprowadzili:

Kruczkowski Wacław       2351

Rakoczy Julian                 2174

Kruczkowski Czesław       2019

Senderski Józef                 1848

Widera Henryk                 1832

Sobotka Waldemar             1815.

Sędziowie sezonu 2006/2007

II Liga –         Kowal Marek

III Liga –        Pietraszewski Przemysław

IV Liga –        Czernachowski Marek, Kołodziejczyk Jakub, Muszczak Grzegorz, Rzenno Dariusz, Smoła Paweł

V Liga –         Chudy Zenon, Fabisiak Mariusz, Kasprzyk Marcin, Kidala Tomasz, Klica Jacek, Krawczyk Krzysztof, Kretek Wojciech, Rafalski Adam,

I liga kobiet-                             Guzek Aleksandra

asystentka ekstraklasy kobiet – Kowalska Ewa

asystentka I ligi kobiet –             Bobowska Agnieszka, Krawczyk Izabela